Beşgen nedir?

Birbiri ardından gelen ve kapalı olarak uç uca eklenmiş beş kenarın I meydana getirebileceği türlü geometri şekillerine verilen addır.

Sözlükte "beşgen" ne demek?

1. Beş kenarlı çokgenbeşgen

Beşgen kelimesinin ingilizcesi

n. pentagon